Privacy

Als wij zorg leveren zijn wij vaak in het bezit van persoonlijke gegevens. Bij Zorg Op Thuis is het zo geregeld dat alleen medewerkers, die direct betrokken zijn bij de zorg, uw gegevens mogen inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden met niemand gedeeld. Ook heeft u het recht om uw gegevens in te zien en u heeft het recht deze gegevens te corrigeren. Dit is allemaal geregeld volgens de wet ‘registratie persoonsgegevens’.