Visie

Bij ons staat de cliënt en zijn of haar omgeving centraal. In Nederland leven wij in een multiculturele maatschappij. Voor de mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond is het van belang te ervaren dat de hulpverlener op de hoogte is van bepaalde gebruiken, rituelen, omgangsvormen en normen en waarden.

Dit is belangrijk voor de begripsvorming en het vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener De zorgverleners bij ons hebben kennis van andere culturen en respecteren dit met grote aandacht. behoud van regie over eigen leven én behoud van gewoontes en tradities. Dit kan voor iedereen anders zijn.