Begeleiding

Zorg Op Thuis biedt ook ondersteunende begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassene, oudere en gezinnen die al of niet een verstandelijke beperking hebben.  Wij begeleiden bijvoorbeeld het kind naar zijn activiteiten bij sportclub – hobbyclub. Verder kunt u denken aan begeleiding bij school, begeleiding bij het zelfstandig gaan wonen, het verhogen van zelfvertrouwen en zelf redzaamheid.

Bij begeleiding gaat het er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk zelf doet. Wij ondersteunen u hierin door het geven van praktische hulp en door mee te denken over wat u op een dag allemaal zou kunnen doen.