Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Zorg Op Thuis, Voor de cliëntenraad staat het belang van de cliënten en hun vertegenwoordigers altijd voorop, de cliëntenraad stelt zich op de hoogte van de gang van zaken binnen de zorginstelling en volgt kritisch het beleid van de zorgaanbieder. De cliëntenraad is onafhankelijk, bepaalt zelf zijn werkwijze en is als het ware de stem van de klant.

Via de cliëntenraad heeft u derhalve medezeggenschap in ons beleid. De cliëntenraad bestaat uit leden die in ons werkgebied wonen. Periodiek vergadert de cliëntenraad met de Raad van Bestuur (en de zorgmanagers) van Zorg Op Thuis.

Wilt u persoonlijk of telefonisch spreken met de voorzitter van de cliëntenraad of wilt u meer informatie. Dan kunt u een e-mail sturen naar de cliëntenraad voor het maken van een afspraak.

Zorg Op Thuis

t.a.v : Fatima Ahmed

Telefoonnummer : 010 3400915

Email: clientraad@zorgopthuis.nl